Compara

Nu aveti produse de comparat.

0 produs(e) 0,00 RON

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 17123

1.1. Generalităţi

Compania care administrează site-ul www.takumi.ro, este S.C. Librăriile Humanitas S.A., denumită în continuare Librăriile Humanitas, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, bloc Corp C, et. 1, Cod poştal 013701, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9885/1993 şi având codul fiscal: RO 4282788, capital social 2.300.000 RON.

S.C. Librăriile Humanitas S.A., (denumită în continuare Librăriile Humanitas), în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.takumi.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dvs. atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplică Politica de Confidenţialitate. Vizitarea acestui site de către dvs. se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul dvs. cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi. Librăriile Humanitas îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.takumi.ro precum şi Politica de Confidenţialitate şi termenii şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Librăriile Humanitas certifică faptul că vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Definiţia termenilor şi drepturile dumneavoastră sunt cele precizate în cuprinsul acestor legi.

1.2. Colectarea de date cu caracter personal

S.C. Librăriile Humanitas S.A. este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 17123
Conform obiectului său de activitate, scopurilor declarate şi necesităţilor reieşite din specificul activităţilor derulate împreună cu dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Librăriile Humanitas prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, care pot fi, după caz: nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, prin mijloace automatizate/manuale, aceste date fiind destinate în principal:

  • transmiterii de informări (newsletter) asupra noutăţilor editoriale sau evenimentelor (lansări, târguri, etc.);
  • transmiterii de mesaje publicitare informative (referitoare la promoţii, reduceri, etc.);
  • creării de conturi de utilizator şi acordării de facilităţi ca urmare a înregistrării pe site-ul/site-urile oficiale ale societăţii;
  • participării la tombole/concursuri organizate de magazinul Takumi;
  • efectuării de studii de piaţă şi de marketing;
  • comandarea şi livrarea de bunuri prin comerţ electronic pe site-ul societăţii (www.takumi.ro);
  • soluţionarea reclamaţiilor cu privire la bunurile livrate.

Furnizarea acestor date nu este obligatorie iar colectarea lor se face doar cu acordul dumneavoastră, exprimat prin semnătură pe documentele tipărite (note de comandă, facturi, documente de expediţie, ect.) sau prin completarea formularelor şi chestionarelor existente în acest site (criptate automat, conform standardelor internaţionale în vigoare). Refuzul dvs. de a furniza aceste date poate determina, după caz, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care este necesară sau obligatorie prelucrarea datelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate şi/sau reprezentanţii legali ai persoanelor vizate, autorităţilor competente, personalului propriu al societăţii sau colaboratorilor externi implicaţi în executarea scopurilor declarate şi instruiţi în scopul asigurării protecţiei datelor. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi de a cere ştergerea datelor şi dreptul de a vă adresa liber justiţiei cu privire la încălcarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislaţia în domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, personal sau prin poştă la sediul Librăriilor Humanitas, din Piaţa Presei Libere nr. 1 (Casa Presei Libere), corp C1, et. 1, sector 1, Bucureşti, sau prin fax la nr. 021 408.83.51.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Loading...